فوم بسته بندی | فوم غرب | پلاستوفوم| یونولیت بسته بندی | ورق یونولیت | فوم استایرن

محصول جدید شرکت توسعه پلاستوفوم غرب با همکاری شرکت لبنیاتی کاله

محصول جدید شرکت توسعه پلاستوفوم غرب با همکاری شرکت لبنیاتی کاله

محصول جدید شرکت توسعه پلاستوفوم غرب با همکاری شرکت لبنیاتی کاله

عرضه محصولات لبنیاتی به خصوص شیر وشیرکاکائو درب مغازه هاوفروشگاه های سراسرکشورهمواره بامشکلات زیادی همراه بوده است به طوری که دراکثر مواقع درفصول گرم سال ویا مناطق گرم سیری کشورمان مقادیر قابل توجه ای ازاین نوع محصول به علت گرما خراب ویا فاسد میشوند.شرکت توسعه پلاستوفوم غرب با همکاری شکرت لبنیاتی کاله برای حل این مشکل موفق به تولید محصولی مشترک گردیده است این محصول که همان یخدان بادرب فلکسی میباشد توانایی نگهداری محصولات لبنیاتی رابرای مدت طولانی تر وباشرایط کاملابهداشتی وسالم برای عرضه هر چه بهتر در نزد فروشگاه ها ومغازه های سراسر کشور رامحیا نموده است.محصول فوق با توجه به این موضوع از جنس پلاستوفوم بوده و پلاستوفوم عایق حرارتی بسیار مناسبی می باشد.می توان باقرار دادن تعداد اندکی یخ خشک درداخل یخدان فوق محصولات لبنیاتی راتامدت طولانی تری نسبت به قبل نگهداری نمود.همچنین درب فلکسی تهویه شده در این یخدان به منظور مشاهده محصول داخل یخدان بدون نیاز به باز کردن درب یخدان می باشد.باشد که محصول فوق بتواند کمک اندکی به سلامت وبهداشت محصولات غذایی کشور عزیزمان ایران کرده باشد.    توسعه پلاستوفوم غرب ایرانیان


بازدید کنندگان از این صفحه : 3528
ساعت و تاریخ انتشار 12 : 58 : 48 - - 1396/5/13