رفتن به محتوای اصلی
آدرس

استان البرز، کرج، چهارباغ، خیابان بهروز، بوستان پنجم غربی بعداز دهکده ورزشی، خیابان چناران، شرکت توسعه پلاستوفوم غرب ایرانیان

کد پستی : ۳۳۶۶۱۳۹۶۷۳

۰۲۶-۴۴۳۷۳۵۹۰
۰۲۶-۴۴۳۷۳۵۹۱
۰۲۱-۴۴۰۳۱۹۰۳
9806 321 0912 حسن زندی
5083 121 0912 حسین زندی
foamegharb@gmail.com

بلوک های پلاستوفوم (فوم سقفی)

مزاياي استفاده از بلوک های پلی استایرن(فوم سقفی):

 

امکان جايگزينی يک عدد بلوک ۲/۵kg پلی استايرن به جای ده عدد بلوک سفالی با وزن ۱۲۰kg

۲۵% صرفه جويی در هزينه فنداسيون و اسکلت با در نظر گرفتن وزن کم بلوک ها

صرفه جويی در مصرف تيرچه به علت عرض مناسب بلوک ها

سرعت و سهولت در اجرای سقف و عدم وجود پرت و ضايعات در حمل و نقل به طبقات استفاده از اين بلوکها مورد حمايت سازمان بهينه سازی مصرف سوخت می باشد.

 سبک بودن اين بلوکها خطرات ناشی از سقوط مصالح را در زمان زلزله به حداقل می رساند.

 با توجه به نوع مواد پلی استايرن انبساطی اين بلوکها بهترين عايق از نظر نفوذ رطوبت – گرما – سرما و صدا مي باشد و تا ۷۰% از اتلاف انرژی جلوگيری می کند.

مزاياي استفاده از بلوک های پلی استایرن(فوم سقفی): امکان جايگزينی يک عدد بلوک 2/5kg پلی استايرن به جای ده عدد بلوک سفالی با وزن 120kg 25% صرفه جويی در هزينه فنداسيون و اسکلت با در نظر گرفتن وزن کم بلوک ها صرفه جويی در مصرف تيرچه به علت عرض مناسب بلوک ها سرعت و سهولت در اجرای سقف و عدم وجود پرت و ضايعات در حمل و نقل به طبقات استفاده از اين بلوکها مورد حمايت سازمان بهينه سازی مصرف سوخت می باشد. سبک بودن اين بلوکها خطرات ناشی از سقوط مصالح را در زمان زلزله به حداقل می رساند. با توجه به نوع مواد پلی استايرن انبساطی اين بلوکها بهترين عايق از نظر نفوذ رطوبت – گرما – سرما و صدا مي باشد و تا 70% از اتلاف انرژی جلوگيری می کند.
مزاياي استفاده از بلوک های پلی استایرن(فوم سقفی): امکان جايگزينی يک عدد بلوک 2/5kg پلی استايرن به جای ده عدد بلوک سفالی با وزن 120kg 25% صرفه جويی در هزينه فنداسيون و اسکلت با در نظر گرفتن وزن کم بلوک ها صرفه جويی در مصرف تيرچه به علت عرض مناسب بلوک ها سرعت و سهولت در اجرای سقف و عدم وجود پرت و ضايعات در حمل و نقل به طبقات استفاده از اين بلوکها مورد حمايت سازمان بهينه سازی مصرف سوخت می باشد. سبک بودن اين بلوکها خطرات ناشی از سقوط مصالح را در زمان زلزله به حداقل می رساند. با توجه به نوع مواد پلی استايرن انبساطی اين بلوکها بهترين عايق از نظر نفوذ رطوبت – گرما – سرما و صدا مي باشد و تا 70% از اتلاف انرژی جلوگيری می کند.
مزاياي استفاده از بلوک های پلی استایرن(فوم سقفی): امکان جايگزينی يک عدد بلوک 2/5kg پلی استايرن به جای ده عدد بلوک سفالی با وزن 120kg 25% صرفه جويی در هزينه فنداسيون و اسکلت با در نظر گرفتن وزن کم بلوک ها صرفه جويی در مصرف تيرچه به علت عرض مناسب بلوک ها سرعت و سهولت در اجرای سقف و عدم وجود پرت و ضايعات در حمل و نقل به طبقات استفاده از اين بلوکها مورد حمايت سازمان بهينه سازی مصرف سوخت می باشد. سبک بودن اين بلوکها خطرات ناشی از سقوط مصالح را در زمان زلزله به حداقل می رساند. با توجه به نوع مواد پلی استايرن انبساطی اين بلوکها بهترين عايق از نظر نفوذ رطوبت – گرما – سرما و صدا مي باشد و تا 70% از اتلاف انرژی جلوگيری می کند.
ورق های عایق پلی استایرن (پلاستوفوم)

عایق پلی استایرن یکی از انواع عایق سرد می باشد که به سهولت می توان در عایقکاری دیوارها، سقف و کف ساختمان استفاده نمود.عایق حرارتی پلی استایرن با ضخامت های مختلف قابل تولید است. از این عایق حرارتی می توان هم در داخل و هم در خارج ساختمان استفاده نمود.

مزایای عایق پلی استایرن:

عایق خوب در برابر حرارت و سرما
 غیر قابل نفوذ در مقابل باکتری ها
 مقاوم در مقابل جذب آب
 سهولت در حمل و نقل
 چگالی یکنواخت در تمام نقاط و ابعاد
 محتوی مواد اطفای حریق بوده و بسیار کند سوز است و از سرایت و شعله ورشدن آتش جلوگیری می کند.

پلاستوفوم غرب ایرانیان - ورق های عایق پلی استایرن و درز انقطاع
برگشت به بالا